Ontwikkeling Vlietvoorde kan starten

11 oktober '18

Wonen als gast in het landschap, het kan straks gerealiseerd worden in Vlietvoorde. Donderdag 11 oktober is de koop-, realisatie- en ontwikkelovereenkomst tussen gemeente en ontwikkelende partijen getekend. Wethouder Astrid van Eekelen, Chris Schouten (Schouten & De Jong projectontwikkeling) en Patrick Joosen (BPD) gaven met de ondertekening het startsein voor verdere uitwerking van de plannen voor Vlietvoorde. De duurzame woonwijk bevat een bijzondere mix van natuur, wonen en recreëren.

Ondertekening overeenkomst

Woningen te gast in het landschap

In Vlietvoorde zijn de woningen te gast in het cultuurhistorische landschap tussen duinen en polder. Karakteristieke gebiedskenmerken, zoals de strandwal, het coulisselandschap, de opvaarten en de Vliet, vormen de basis voor de nieuwe woonbuurten. De deelgebieden bos, kreek en waterplas versterken de cultuurhistorische kwaliteiten van water en groen. Het 17e-eeuwse landgoed Oostbosch wordt op een beeldbepalende 21e-eeuwse wijze opnieuw vormgegeven als gezamenlijk forum voor duurzame voorzieningen en sociale activiteiten.

Innovatief plan

Wethouder Van Eekelen: “We wilden in dit gebied een bijzondere mix tussen natuur, wonen en recreëren. We hebben de ontwikkelaars en hun ontwerpteam uitgedaagd om met een innovatief plan te komen, en dat is gelukt. De levensloopbestendige woonomgevingen zijn gericht op een grote mate van bewustwording, duurzaamheid en zelfvoorzienendheid.”

Sociale cohesie

In Vlietvoorde ontstaat een hechte gemeenschap met sterke sociale cohesie. Naast de eigen woning zijn er in de landschappelijke omgeving veel ruimtes die met elkaar gedeeld worden, en gezamenlijk onderhouden worden. Chris Schouten: “Bewoners komen op verschillende manieren met elkaar in contact en kunnen ook zorgen voor elkaar. Toekomstige bewoners hebben bijvoorbeeld geen privétuin, maar delen de groene ruimtes met elkaar.”

Basis voor verduurzaming

Patrick Joosen: “De basis voor verduurzaming bestaat uit het faciliteren en mobiliseren van bewoners en gebruikers. Zij vormen bij Vlietvoorde dan ook het ijkpunt. Niet alleen omdat de inrichting van het landschap bewoners stimuleert elkaar te ontmoeten. Maar ook door samen eigenaar te zijn van de groene ruimte en samen verantwoordelijk te zijn voor het onderhoud.”

Duurzame woningen

De circa 130 duurzame woningen zijn in balans met natuur en recreatie. Boswoningen liggen op het hoger gelegen zand, waterwoningen staan langs de Vliet. Er komen wandel- en fietspaden door Vlietvoorde waardoor het gebied ook voor recreanten interessant is. In de woningen wordt gebruik gemaakt van warmtepompen in plaats van gasaansluitingen. Vlietvoorde wordt klimaatadaptief door het waterbergend vermogen en de eigen biologische waterzuivering. Parkeren is uit het zicht opgelost. De bouw van de woningen start naar verwachting in 2020, nadat de bestemmingsplan wijziging is voltooid en de uitgewerkte plannen gedeeld zijn met omwonenden en de gemeenteraad.

Bekijk de planning Wanneer kun je hier wonen?
Mijn Eigen Huis account aanmaken Wil je in aanmerking komen?