Update voortgang Vlietvoorde

29 januari '21

Vlietvoorde is een project waar je er maar weinig van tegenkomt, een prachtige locatie en unieke bebouwing in samenhang met de natuur. Die unieke combinatie brengt een uitdagende opgave met zich mee, een ontwerp in samenhang met het landschap en een optimale woonomgeving. Wij vertellen je graag meer over de voortgang.

Het bestemmingsplan voor Vlietvoorde

Onderdeel van de ontwikkeling in Vlietvoorde is een definitief bestemmingsplan voor de locatie. Op 27 oktober is het ontwerp bestemmingsplan door het college vastgesteld. Vervolgens is vanaf half november het bestemmingsplan ter inzage gegaan voor 6 weken. Daar zijn enkele zienswijzen op binnengekomen bij de gemeente. Inmiddels is er gestart met de beantwoording en verwerking van de ingediende zienswijzen. De verwachting is dat voor de zomer het bestemmingsplan door de Raad kan worden vastgesteld.

Fasering en Planning

Vlietvoorde bestaat uit verschillende deelgebieden, wij zullen deze niet allemaal tegelijk gaan ontwikkelen en realiseren. Het meest waarschijnlijk is dat we met het deelgebied Bos gaan starten. De verwachting is dat we eind 2022 met de eerste woningen van deelplan Bos in verkoop zullen gaan. Wij zullen jullie de komende tijd van de voortgang van het project en het ontwerp van de woningen op de hoogte houden.

Het is een tijd stil geweest, dat betekent niet dat wij stilgezeten hebben, met het indienen van het bestemmingsplan zijn al grote stappen gezet. De komende maanden gaan wij concrete stappen zetten met de ontwikkelingen van, met name, het Bos, waar we jullie dan van op de hoogte zullen stellen. Benieuwd naar de actuele planning? Deze kun je altijd vinden op de pagina planning.

  Bekijk de actuele planning
  Naar het nieuwsoverzicht